ūüďą Labeling Maturity Assessment ‚Äď How do you stack up? Take Assessment

Kontaktirajte nas
Pregled izdelkov

Primerjava izdaj Loftware NiceLabel: v oblaku in na lokaciji

 

 
 

NiceLabel Cloud Essentials

2 - 20 tiskalnikov

NiceLabel Cloud Business

Veńć kot 3 tiskalniki

NiceLabel Cloud Compliance

Veńć kot 3 tiskalniki

Orodje za oblikovanje etiket in orodje za izdelavo aplikacij

yes

yes

yes

Sistem za ravnanje z dokumenti v oblaku (DMS)

Prostor za shranjevanje dokumentov (1 GB)

Zgodovina tiskanja (3 meseci)

Prostor za shranjevanje dokumentov (5 GB)

Zgodovina tiskanja (1 leto)

Uporabniki v organizaciji (integracija s storitvama Active Directory in OpenID Connect)

Prostor za shranjevanje dokumentov (5 GB)

Zgodovina tiskanja (12 let)

Uporabniki v organizaciji (integracija s storitvama Active Directory in OpenID Connect)

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

En privzeti potek dela odobritve

Nadzor dostopa na podlagi vlog

Poteki dela odobritve

Nadzor dostopa na podlagi vlog

Sistem za organizacijo sprememb in prenos objektov

Poteki dela odobritve

Nadzor dostopa na podlagi vlog

Sistem za organizacijo sprememb in prenos objektov

Razvoj, zagotavljanje kakovosti in proizvodno okolje

Web printing

Tiskalniki z internetno povezavo in omogońćenim oblakom (tiskanje brez gonilnikov) ¬†
Preverjanje sistema    

Paket za hitrejŇ°e doseganje skladnosti

Porońćila o preskusih za vsako izdajo

Letni urnik izdaj za doseganje skladnosti vkljuńćno s 3-meseńćnim preizkusnim obdobjem

Integracija podatkov

Excel na spletu in Google Preglednice‚Äč

Access in Excel‚Äč

Zbirke podatkov drugih ponudnikov‚Äč

Enostavna enosmerna integracija s poslovnimi sistemi na lokaciji

Excel na spletu in Google Preglednice‚Äč

Access in Excel

Zbirke podatkov drugih ponudnikov

Vkljuńćena zbirka podatkov v oblaku SQL (5¬†GB)

Sistem za integracijo:

 • Integracija s poslovnimi sistemi v oblaku
 • Integracija s poslovnimi sistemi na lokaciji
 • Sinhronizacija podatkov

Excel na spletu in Google Preglednice‚Äč

Access in Excel

Zbirke podatkov drugih ponudnikov

Vkljuńćena zbirka podatkov v oblaku SQL (5¬†GB)

Sistem za integracijo:

 • Integracija s poslovnimi sistemi v oblaku
 • Integracija s poslovnimi sistemi na lokaciji
 • Sinhronizacija podatkov
Podpora

Partnersko omreŇĺje in e-poŇ°ta

Prioritetna e-poŇ°ta in klicna podpora med delovnimi urami regionalnih pisarn (standardna podpora)

Prioritetna e-poŇ°ta in klicna podpora med delovnimi urami regionalnih pisarn (standardna podpora)

MoŇĺnosti

Zbirka podatkov v oblaku SQL (1 GB)

RazŇ°irjena zgodovina tiskanja (1 leto)

Standardna podpora

 

Standardno peskovniŇ°ko okolje

RazŇ°irjena zgodovina tiskanja (5 let)

Platinast nivo podpore

 

Platinast nivo podpore

 

 

IŇ°ńćete veńć podrobnosti?

Oglejte si seznam funkcij

 

 

LMS Pro

Osnovni sistem za upravljanje oznańćevanja


LMS Enterprise

Sistem za upravljanje oznańćevanja z vsemi funkcijami na lokaciji

Sistem za ravnanje z dokumenti

Varnost in hramba

Popolnoma digitalen sistem za ravnanje z dokumenti:

 • Varnost in hramba
 • Zagotavljanje kakovosti in sledljivost
 • Neproizvodna okolja
 • Sistem za organizacijo sprememb in prenos objektov
Orodje za oblikovanje etiket in orodje za izdelavo aplikacij yes yes
Rońćno spletno tiskanje na zahtevo yes yes
Sistem za integracijo yes omejeno

Popolna funkcionalnost:

 • vnaprej vdelana integracija v sisteme SAP
 • Integracija spletnih storitev
 • Napredni poteki dela
 • Podpora pri izpadih in izravnavi obremenitve
 
IŇ°ńćete veńć podrobnosti?

Oglejte si seznam funkcij

Pogosta vpraŇ°anja za Loftware NiceLabel Cloud

Ali lahko preizkusimo delovanje platforme NiceLabel Cloud?

Seveda, na voljo je 30-dnevno preizkusno obdobje. Preizkusno obdobje lahko zahtevate na naŇ°em spletnem mestu ali pri svojem dobavitelju NiceLabelove programske opreme.

Ali lahko ohranim predloge etiket in podatke, ńće se narońćim med preizkusnim obdobjem ali pozneje?

Da, lahko Ň°e naprej uporabljate obstojeńći sistem in nastavitve. VaŇ°e preizkusno obdobje bomo zgolj nadgradili na plańćano narońćnino?

KakŇ°ne so omejitve preizkusnega rańćuna?

Poleg ńćasa ni drugih omejitev in lahko ocenite vse funkcije izbranega izdelka.

Kako lahko svoji narońćnini dodam veńć tiskalnikov? Ali jih lahko kadarkoli dodam?

Kadarkoli lahko v svojo narońćnino dodate tiskalnike. Poslali vam bomo sorazmeren rańćun za dodatne tiskalnike, ki bo prilagojen vaŇ°i trenutni narońćnini.

Katere pogodbe o vzdrŇĺevanju veljajo za razpoloŇĺljivost in delovanje sistema?

Zanesljivost platforme NiceLabel Cloud odprto prikazujemo na naŇ°ih straneh s stanjem platforme NiceLabel Cloud, kjer si lahko v Ňĺivo ogledate informacije o stanju storitev, ki so del NiceLabelove platforme NiceLabel Cloud.

Stran s stanjem je na voljo na povezavi:¬†https://status.onnicelabel.com. Za platformo NiceLabel Cloud jamńćimo 99,5¬†% razpoloŇĺljivost. ńĆeprav je povezava lahko obńćasno prekinjena tudi na strani storitve, je zagotavljanje razmeroma zanesljive internetne povezave obińćajno odgovornost konńćnega uporabnika.

 
Kaj se zgodi, ńće je prekinjena internetna povezava s storitvijo NiceLabel Cloud?

Neprekinjeno tiskanje etiket je najbolj kritińćen proces platforme NiceLabel Cloud. NiceLabelove spletne aplikacije so zasnovane za izvajanje v nańćinu brez povezave, da boste lahko tiskali, ńćetudi nimate vzpostavljene povezave.

S konfiguracijo sistema lahko najveńć 5 dni tiskate v nańćinu brez povezave. Po ponovni vzpostavitvi povezave bo platforma NiceLabel Cloud sinhronizirala zgodovino tiskanja v sistem za upravljanje dokumentov.

Za veńć informacij glejte ńćlanek v zbirki znanja ¬ĽDostop brez povezave¬ę.

Kje gostuje aplikacija in podatki?

NiceLabel Ňĺe vrsto let ponuja reŇ°itve za oznańćevanje v oblaku za nekatere od najbolj zahtevnih okolij pri strankah. NiceLabel Cloud gostuje v zanesljivi Microsoftovi platformi Azure, kar zagotavlja vrhunsko infrastrukturo in razpoloŇĺljivost.

Arhitektura NiceLabel Cloud daje prioriteto visoki stopnji varnosti in razpoloŇĺljivosti ter z veńćkratno redundanco odpravi pojav posamińćnih napak. Pri gradnji platforme NiceLabel Cloud sodelujemo z Microsoftovimi arhitekti in sledimo najboljŇ°im praksam.

DruŇĺba Microsoft je NiceLabel Cloud vkljuńćila v svoj globalni katalog reŇ°itev na osnovi platforme Azure.

Kako zagotovite varnost?

NiceLabel se mońćno trudi zagotoviti varnost platforme NiceLabel Cloud. Uporabljamo najnovejŇ°e varnostne standarde ter izvajamo samodejna in rońćna preverjanja varnosti platforme NiceLabel Cloud.

NiceLabel Cloud z uporabo platforme Microsoft Azure deduje Ň°tevilne pristope k varnosti platforme in infrastrukture kot tudi najboljŇ°e prakse uvedbe.

Predani smo zagotavljanju zaupanja vrednih storitev ter uporabi pravilnikov, tehnologij in kontrol, s katerimi zaŇ°ńćitimo podatke, ki jih zaupate platformi NiceLabel Cloud.

Katero varnostno testiranje je opravljeno na platformi NiceLabel Cloud?

NiceLabel je narońćil oceno varnosti ter preizkus ranljivosti (vkljuńćno s preizkusom varnosti pred vdori) spletne in namizne aplikacije. Opravilo jo je podjetje Viris d.o.o. s pomońćjo preizkusnega protokola OWASP.

NiceLabel bo Ň°e naprej redno narońćal preglede za vse izdaje izdelkov v prihodnosti. Podjetje Viris je vodilni ponudnik varnostnih raziskav, preizkusov varnosti pred vdori in pregleda izvorne kode. Veńć informacij o preizkusni organizaciji lahko najdete na naslovu¬†www.viris.si.

Celovito porońćilo druŇĺbe Viris je na voljo na zahtevo po podpisu pogodbe o nerazkrivanju podatkov.

Ali so podatkovni centri fizińćno zavarovani?

Da, veńć informacij je na voljo na Microsoftovem spletnem mestu.

 

Ali ima NiceLabel dostop do mojih podatkov v platformi NiceLabel Cloud?

Ne. VaŇ°i podatki so Ň°ifrirani in dostop do njih je mogońć samo z zadostnimi pravicami dostopa. Standardno nima dostopa niti NiceLabel niti vaŇ° dobavitelj.

Dobavitelju NiceLabelove programske opreme lahko po Ňĺelji zagotovite pravice za dostop, da boste lahko delili predloge etiket in sodelovali pri njihovem oblikovanju in odobritvi.

Tukaj so Microsoftove informacije v povezavi z dostopnostjo podatkov.

 

Kaj so lahko viri podatkov za moje etikete?

Z izdajama NiceLabel Cloud Business in NiceLabel Cloud Compliance boste dobili lastno zbirko podatkov v oblaku SQL Azure, ki jo lahko konfigurirate, da shranite podatke za svoje etikete.

ńĆe vaŇ°i podatki Ňĺe gostujejo v poslovnem sistemu neodvisnega ponudnika (ERP, MES, WMS), priporońćamo, da v ta sistem integrirate tiskanje s pomońćjo naŇ°ega sistema za integracijo.

Z orodji NiceLabel Cloud Essentials lahko preprosto uporabljate Excelove in Accessove datoteke, ki ste jih shranili in jih upravljate v sistemu za ravnanje z dokumenti NiceLabel Cloud.

KakŇ°na je IT-arhitektura platforme NiceLabel Cloud?

NiceLabel Cloud vkljuńćuje:

 • Sodoben spletni sitem za ravnanje z dokumenti na osnovi HTML, ki predstavlja srce platforme NiceLabel Cloud in hrani vse dokumente etiket in etikete v centralni zbirki podatkov. Lahko ga obravnavate kot SharePoint za oznańćevanje.
 • Orodje za oblikovanje etiket, ki ga je enostavno uporabljati in poslovne uporabnike spodbudi k ustvarjanju etiket brez pomońći IT-oddelka. UporabniŇ°ki vmesnik je podoben programu Microsoft Word, zato za oblikovanje etiket ne potrebujete posebnih IT-sposobnosti ali znanja programiranja.¬† Orodje za oblikovanje vsebuje tudi orodje za izdelavo aplikacij, s pomońćjo katerega lahko uporabniki oblikujejo posebne obrazce za tiskanje etiket ali druge aplikacije za etikete.
 • Sistem za tiskanje prek spleta uporabnikom omogońća centralizirano upravljanje vseh aplikacij za tiskanje ter njihovo enostavno vpeljavo na veńć mestih, lokacijah in neodvisnih dobaviteljih, pogodbenikih in prodajalcih. Z enim klikom prek spletnega brskalnika.
 • Sistem za integracijo¬†integrira tiskanje etiket v sisteme SAP ali druge poslovne sisteme, da izboljŇ°a natanńćnost oznańćevanja, uńćinkovitost tiskanja in vzpostavi enoten vir pravilnih podatkov za oznańćevanje.
image caption placeholder
Arhitektura Label Cloud
Ali lahko platformo NiceLabel Cloud uporabim za tiskanje na tiskalnike, ki podpirajo tiskanje v oblaku?

Da. NiceLabelovo partnerstvo s podjetjema Zebra in Sato zagotavlja, da platforma NiceLabel Cloud ponuja brezŇ°ivno delovanje s tiskalniki v oblaku. Iz poslovnih aplikacij v oblaku lahko tiskate neposredno na tiskalnike v oblaku.

Pri tem ne potrebujete lokalne prisotnosti podjetja NiceLabel, lokalnih streŇĺnikov za tiskanje ter namestitve gonilnikov tiskalnikov in njihovega vzdrŇĺevanja.