ūüďĘ Convergence 2023 ‚Äď Register now!

Kontaktirajte nas
Pregled izdelkov

Uporaba oblaga za izboljŇ°anje oznańćevanja pri dobaviteljih

Organizacije se Ňĺe desetletja neuspeŇ°no trudijo najti popolno reŇ°itev za oznańćevanje pri poslovnih partnerjih, kar vkljuńćuje dobavitelje, pogodbene proizvajalce in neodvisne ponudnike storitev logistike. Nekaterim veńćjim korporacijam je uspelo vsiliti skladnost, vendar ta metoda ni vsem na voljo. Kateri je torej najbolj cenovno ugoden in uńćinkovit nańćin zagotavljanja skladnosti oznańćevanja pri dobaviteljih?

Supplier-labeling

StroŇ°ki nedoslednega oznańćevanja pri dobaviteljih

ńĆe vaŇ°i dobavitelji ne izpolnjujejo vaŇ°ih standardov za oznańćevanje, boste morda izkusili vsaj eno od naslednjih teŇĺav:

  • SkladiŇ°ńćniki morajo sami prepoznati vhodne izdelke, kar je drag in tvegan nańćin obdelave blaga.
  • ńĆe vaŇ°i skladiŇ°ńćniki nepravilno prepoznajo izdelek, boste imeli neustrezne podatke o zalogah, kar lahko povzrońći zamude v proizvodnji.
  • Veliko ńćasa boste morali porabiti za ponovno oznańćevanje prejetega blaga.
  • Zaradi tega dodatnega ńćasa obdelave se podaljŇ°a tudi ńćas obrańćanja zalog.
  • Potrebovali boste veńć osebja za obdelavo prejetih izdelkov in veńć prostora za skladiŇ°ńćenje.

Pravilno izvedeno oznańćevanje pri dobaviteljih

accurate-data

Zagotovite natanńćnost etiket

S centralizirano zbirko podatkov o etiketah lahko zagotovite, da so etikete vedno aŇĺurne in da so spremembe hitro vpeljane v celotnem omreŇĺju dobaviteljev. Zagotovite lahko enake rezultate oznańćevanja, ne glede na blagovno znamko ali tehnologijo tiskalnika pri dobavitelju.

Warehouse

Hitro pripravite nove dobavitelje

Loftwarove reŇ°itve ponujajo hitro uvedbo in hitro privajanje. Dobavitelji za tiskanje potrebujejo samo uporabniŇ°ko ime, geslo in napravo z dostopom do interneta. Vedeli bodo, da je poslovanje z vami enostavno.

IMG-love-IT-icon

ZmanjŇ°ajte obremenitve IT-oddelka in varnostna tveganja

Z oznańćevanjem pri dobaviteljih v oblaku vaŇ°emu IT-osebju ne bo treba zapravljati ńćasa z upravljanjem dostopa dobaviteljev do vaŇ°e interne infrastrukture za oznańćevanje. S tem boste prihranili pri ńćasu in IT-virih ter hkrati zaŇ°ńćitili svoje sisteme in kljuńćne podatke pred nepooblaŇ°ńćenim dostopom.

centralize-servers

Centralizirajte upravljanje dobavne verige

Loftwarove reŇ°itve omogońćajo centralizirano upravljanje uporabnikov in vodenje evidence. Vedno imate celovit pregled dobaviteljev, ki dobijo dostop do sistema, skupaj s celotno zgodovino tiskanja. Lahko pa tudi zagotovite, da dobavitelji vedno uporabljajo pravilno razlińćico vaŇ°e reŇ°itve za oznańćevanje.

Prednosti ustrezne izvedbe oznańćevanja pri dobaviteljih

Ta primer, ki smo ga dobili pri eni od naŇ°ih strank v predelovalni dejavnosti, prikazuje prednosti ustrezne izvedbe oznańćevanja pri dobaviteljih. Po uvedbi reŇ°itve Loftware so povpreńćen ńćas predelave blaga skrajŇ°ali za 44 %. Obrańćanje zalog so poveńćali za 55 %, ker so lahko hitreje premikali blago skozi skladiŇ°ńće. Rezultat? HitrejŇ°a pot do trga ter bolj konkurenńćen in uńćinkovit poslovni model. Konkretni prihranki, ki so imeli pozitiven uńćinek na njihove rezultate.

¬ĽńĆas za raztovarjanje tovornjaka smo skrajŇ°ali za 44 %. Hitrost obrańćanja zalog v obmońćju za pretovarjanje smo zviŇ°ali za 55¬†%. Omogońća boljŇ°i nadzor nad manjŇ°o kolińćino zalog, bolj natanńćne podatke o zalogah in boljŇ°o sledljivost palet.¬ę

Vodja dobavne verige, podjetje za proizvodnjo pohiŇ°tva

labeling-savings-2-transparent

Prevzemite nadzor nad oznańćevanjem v dobavni verigi

Oznańćevanje v oblaku je najhitrejŇ°a pot do standardiziranega oznańćevanja pri dobaviteljih. Skupaj reŇ°imo oznańćevanje pri dobaviteljih ‚Äď obrnite se na Loftware Ň°e danes!