ūüďą Labeling Maturity Assessment ‚Äď How do you stack up? Take Assessment

Kontaktirajte nas
Pregled izdelkov

NiceLabelovo usposabljanje pod vodstvom inŇ°truktorja

Uvod 

Vodena spletna usposabljanja vas nauńćijo uńćinkovito oblikovati, upravljati in avtomatizirati oznańćevanje z izdelki NiceLabel. Vodeno usposabljanje vkljuńćuje tako interaktivna predavanja kot delavnice, kjer ustvarjate predloge etiket po meri, aplikacije in konfiguracije za integracijo v svoje tiskalno okolje.¬†

NaŇ°a standardna usposabljanja zagotavljamo prek programa Microsoft Teams. Priporońćamo manjŇ°e skupine z najveńć 15 udeleŇĺenci na sejo.

Za udeleŇĺbo na usposabljanju potrebujete:

  • Rańćunalnik z operacijskim sistemom Windows in vzpostavljeno povezavo z internetom.¬†
  • Mikrofon in zvońćnike/sluŇ°alke.
  • NameŇ°ńćeno najnovejŇ°o razlińćico programske opreme. Za starejŇ°e razlińćice programske opreme narońćite usposabljanje po meri.
Podprti jeziki
  • English
  • German
Snemanje

Seje usposabljanja snemamo, ńće se s tem strinjajo vsi udeleŇĺenci. ńĆe potrebujete posnetek, na to opozorite inŇ°truktorja na zańćetku seje.

Posnetke sej hranimo 6 mesecev.

Lista prisotnosti

ńĆe potrebujete listo prisotnosti, na to opozorite inŇ°truktorja na zańćetku seje.